Jak kupować, regulamin kursów stacjonarnych
Kursy szycia
 
1. Wybierz kategorię kursu, który chcesz wykupić.
2. Zapoznaj się z dokładnym opisem kursu, terminami spotkań, programem.
3. Wybierz najlepszy kurs dla siebie i dodaj do koszyka, a następnie opłać zamówienie.
 
Kursy szycia nie jest to produkt fizyczny. Jest to wykupienie udziału w zajęciach stacjonarnych organizowanych w siedzibie Akademii Szycia ManneQueen.
 
Po wykupieniu kursu masz możliwość rezygnacji w ciągu 7 dni kalendarzowych - opłata zostanie zwrócona w 100%. Rezygnacja poniżej 7 dni kalendarzowych skutkuje zwrotem jedynie 50% ceny kursu.
 
W przypadku wykupienia kursu i nieodbycia jego stacjonarnie w terminach podanych przy zakupie, nie ma możliwości odrobienia w późniejszym terminie. Niewykorzystane kursy przepadają.
 
 

Regulamin kursów stacjonarnych

Organizowanych przez

Akademia Szycia ManneQueen

Obowiązujący od 16.08.2020

 

 • 1. Podstawowe pojęcia
 1. Kurs - zorganizowane zajęcia, podczas których uczestnicy zapoznają się z różnymi zagadnieniami dotyczącymi amatorskiego krawiectwa oraz obsługi sprzętu szyjącego, odbywające się cyklicznie lub jednorazowo w terminach i miejscu określonym przez Organizatora kursu.
 1. Organizator kursu– ManneQueen Katarzyna Skrzypczak, ul. Ledóchowskiego 36a, 63-400 Ostrów Wlkp., NIP: 622-267-29-15
 1. Uczestnik kursu – osoba biorąca udział w Kursie, która dokonała wpłaty i której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora.
 1. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący prawa i obowiązki związane z organizacją Kursów.

 

 • 2. Organizacja kursu
 1. Kursy odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora, opublikowanych na stronie internetowej mannequeen.sklep.pl
 2. Warunkiem koniecznym odbycia się Kursu jest potwierdzenie przez Organizatora udziału minimalnej liczby osób, która ustalona jest oddzielnie dla każdego rodzaju. Sobotnie Szyciowe Poranki - 5 osób, Kurs szycia od podstaw dla dorosłych - 5 osób, Warsztaty tematyczne - 5 osób, Kurs szydełkowania - 4 osoby. W przypadku niewystarczającej liczby osób Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu lub wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia się zajęć lub przeniesienia uczestnika, za jego zgodą, do innej grupy, w której minimalna liczba uczestników się zebrała.
 3. O przydziale wolnych miejsc na Kursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Organizator zapewnia pełne wyposażenie i materiały niezbędne do przeprowadzenia  zajęć.
 5. Kurs prowadzony jest przez wykwalifikowaną kadrę z należytą starannością i dokładnością.
 6. Organizator na pierwszych zajęciach zapoznaje Uczestników z zasadami bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz prawidłowej obsługi sprzętów dostępnych w
 7. Uczestnicy w trakcie odbywania Kursu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • 3. Warunki uczestnictwa

 

 1. Warunkiem udziału w Kursie jest akceptacja przez Uczestnika Regulaminu oraz indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za Kurs w terminie ustalonym przez Organizatora kursu, wskazanym w informacji o Kursie.
 • 4. Zgłoszenia udziału rezygnacje i opłaty
 1. Zgłoszenia udziału w Kursie dokonywane mogą być jedynie przez wybranie konkretnej grupy na stronie internetowej z ofertą danego kursu i dodanie do koszyka oraz uregulowanie płatności.
 2. Zgłoszenia udziału w Kursie dokonywane mogą być jedynie przez wybranie konkretnej grupy na stronie internetowej z ofertą danego kursu i dodanie do koszyka oraz uregulowanie płatności.
 3. Wysokość opłaty za Kurs publikowana jest na stronie internetowej Organizatora, w opisie danego Kursu.
 4. Organizator daje możliwość korzystania z własnych materiałów i sprzętu Uczestnika kursu, jednak nie wpływa to w żaden sposób na opłatę za Kurs.
 5. Dokonana rezerwacja może być odwołana przez Uczestnika przed rozpoczęciem się Kursu co najmniej 7 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem. Wówczas uregulowana opłata zostanie zwrócona. Rezygnacja poniżej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć skutkuje brakiem zwrotu uiszczonej opłaty.
 6. Rezygnacja z kursu musi być dokonana przez Uczestnika w formie pisemnej, lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@mannequeen.pl
 7. Odrobienie nieobecności na zajęciach jest ustalane osobno dla poszczególnych rodzajów kursu i każdorazowo podczas rozpoczęcia kursu uczestnik jest informowany o takiej możliwości lub jej braku.
 8. Na wniosek uczestnika, w wyjątkowych przypadkach, możliwe jest przeniesienie do innej grupy, niż ta, do której zapisał się uczestnik. Możliwe jest to tylko i wyłącznie maksymalnie 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu, po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem i po wyrażeniu przez niego zgody na przeniesienie.
 • 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowejmannequeen.sklep.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl